Whistleblowerpolitik for Frede Andersen

Formål:

Formålet med denne whistleblowerpolitik er at etablere retningslinjer og procedurer, der gør det muligt for medarbejdere og interessenter at rapportere bekymringer om eventuelle uregelmæssigheder, ulovlig adfærd eller krænkelser af virksomhedens politikker på en ansvarlig og fortrolig måde.

Dækning:

Denne politik gælder for alle medarbejdere, ledere, leverandører, kunder og andre interessenter, der har information om potentielle uregelmæssigheder i forbindelse med virksomheder under Frede Andersen.

Rapportering af uregelmæssigheder:

Medarbejdere opfordres til at rapportere uregelmæssigheder til deres nærmeste leder.

Hvis rapportering til denne instans ikke er mulig eller hensigtsmæssig, kan medarbejdere vælge at rapportere direkte til ledelsen eller benytte whistleblowerordningen.

Whistleblowerordningen kan benyttes enten ved at sende en mail til whistleblower@fredeandersen.dk eller lægge et brev i postkassen.

Det er også muligt at bruge ”Den Nationale Whistleblowerordning”, som drives af Datatilsynet.

Fortrolighed og beskyttelse mod repressalier:

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og der vil ikke blive foretaget repressalier mod personer, der i god tro rapporterer uregelmæssigheder.

Medarbejdere, der rapporterer uregelmæssigheder, skal dog gøre det i god tro og med rimelig grund til at tro, at der foreligger en uregelmæssighed.

Undersøgelse og opfølgning:

Rapporterede uregelmæssigheder vil blive undersøgt af relevante parter.

Afsenderen vil modtage en kvittering senest 7 dage efter modtagelsen. Og senest 3 måneder efter modtagelsen vil afsenderen få en status fra virksomheden på, hvilke handlinger der er iværksat på grundlag af indberetningen.

For at virksomheden har mulighed for at svare afsenderen, er det vigtigt, at afsenderen oplyser, hvordan virksomheden kan svare.

Beskyttelse af rapportører:

Frede Andersen forpligter sig til at beskytte rapportører mod repressalier og vil ikke tolerere handlinger, der kan skade personer, der i god tro rapporterer uregelmæssigheder.

Kontaktinformation:

Whistleblowerkoordinator: Torben Nørgaard Larsen, Økonomichef, torben@fredeandersen.dk, mobil 21856455.